Η ΕΕΔΑ στην εκδήλωση της UNSOC του ΑΠΘ για την αρχή της μη επαναπροώθησης και τα δικαιώματα των μεταναστών στα σύνορα

Ο τίτλος της εκδήλωσης σε προβολή powerpoint

Βασική αποστολή της ΕΕΔΑ αποτελεί η προώθηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου μέσω της εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα. Στο πλαίσιο αυτό η Εθνική Επιτροπή ανταποκρίθηκε με ιδιαίτερη χαρά στην πρόσκληση της United Nations Society του ΑΠΘ για τη συνδιοργάνωση πάνελ για την αρχή της μη επαναπροώθησης και τα δικαιώματα των μεταναστών στα σύνορα (Θεσσαλονίκη, 27.4.2023). Την ΕΕΔΑ εκπροσώπησαν η Εύα Τζαβαλά, Ειδική Επιστήμονας και ο Ηλίας Τσαμπαρδούκας, Επόπτης του Μηχανισμού Καταγραφής Περιστατικών Άτυπων Αναγκαστικών Επιστροφών, οι οποίοι ενημέρωσαν τους φοιτητές για την αποστολή της ΕΕΔΑ και τις πρόσφατες δράσεις της στον τομέα προστασίας των δικαιωμάτων των μεταναστών στα σύνορα με ειδικότερη αναφορά στα αποτελέσματα από τη λειτουργία του Μηχανισμού Καταγραφής.

 

 

Copyright © 2022 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.