Επιτόπια επίσκεψη ΕΕΔΑ στη Σάμο: Μη σύμφωνες με τα βασικά πρότυπα οι συνθήκες υποδοχής στην ΚΕΔ Σάμου

Φωτογραφία του ΚΕΔ Σάμου

Αντιπροσωπεία της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ), με επικεφαλής τον Αντιπρόεδρο αυτής κ. Γιάννη Ιωαννίδη και μέλη τους κ.κ. Αλέξανδρο Κωνσταντίνου (Προεδρεύων Γ’ τμήματος), Σπύρο Απέργη (Αν. Προεδρεύων Γ’ τμήματος) και Εύα Τζαβαλά (Συντονίστρια Επιστημονικού Προσωπικού) επισκέφθηκε τη Σάμο στις 6 και 7 Φεβρουαρίου 2024 για τη διερεύνηση των συνθηκών υποδοχής των αιτούντων διεθνή προστασία στα σύνορα. Αντίστοιχη επίσκεψη είχε πραγματοποιήσει και το 2020. Η Εθνική Επιτροπή, σε τακτά χρονικά διαστήματα, όταν κρίνει ότι αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση της αποστολής της, προβαίνει σε επιτόπιες επισκέψεις σε χώρους ενδιαφέροντος για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Κατά την πρόσφατη επίσκεψη στη Σάμο, έγινε αυτοψία στους χώρους της Κλειστής Ελεγχόμενης Δομής και έλαβαν χώρα συναντήσεις με τους προϊσταμένους των γραφείων υποδοχής και ασύλου, σωμάτων ασφαλείας, φορέων και οργανισμών υγείας καθώς και με εκπροσώπους διεθνών οργανισμών, μη κυβερνητικών οργανώσεων και κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται στο πεδίο (εντός και εκτός δομής).

 

Διαβάστε εδώ την Έκθεση της ΕΕΔΑ σε συνέχεια της επιτόπιας επίσκεψης που πραγματοποίησε η αντιπροσωπεία της στη Σάμο.

Copyright © 2022 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.