Θέσεις-προτάσεις σχετικά με τη βελτίωση εφαρμογής της ΕΣΔΑ στην εσωτερική έννομη τάξη: πρακτικές αντιμετώπισης του ζητήματος της υπερβολικής διάρκειας των δικών (άρθρο 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ)

Copyright © 2022 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.