Γραπτή παρέμβαση της ΕΕΔΑ στο ΕΔΔΑ στις υποθέσεις G.R.J. κατά Ελλάδας και A.E. κατά Ελλάδας

Λογότυπο ΕΔΔΑ

Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) κλήθηκε για πρώτη φορά από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) να καταθέσει γραπτή παρέμβαση στις υποθέσεις G.R.J. v. Greece (15067/21) και A.E. v. Greece (15783/21), που συζητήθηκαν την Τρίτη 4 Ιουνίου 2024 ενώπιον του Γ’ Τμήματος του Δικαστηρίου. Οι υποθέσεις αφορούν  προσφυγές αιτούντων διεθνή προστασία σε βάρος των ελληνικών αρχών, για αναφερόμενα περιστατικά άτυπων αναγκαστικών επιστροφών την περίοδο 2019 – 2020. Από το 2021, με απόφαση της Ολομέλειας της ΕΕΔΑ, δημιουργήθηκε ο Μηχανισμός Καταγραφής Περιστατικών Άτυπων Αναγκαστικών Επιστροφών με σκοπό την έμπρακτη ανταπόκριση του Εθνικού Θεσμού Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στις απαιτήσεις του ρόλου του, λόγω  της απουσίας ενός επίσημου και αποτελεσματικού συστήματος καταγραφής των καταγγελλόμενων περιστατικών άτυπων αναγκαστικών επιστροφών.

 

  • Δείτε εδώ την γραπτή παρέμβαση της ΕΕΔΑ προς το ΕΔΔΑ.
  • Περισσότερες πληροφορίες για το Μηχανισμό Καταγραφής της ΕΕΔΑ μπορείτε να βρείτε εδώ.
  • Το βίντεο της χθεσινής ακρόασης είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του ΕΔΔΑ»
Copyright © 2022 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.