Δήλωση ΕΕΔΑ για τους υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων που δραστηριοποιούνται στο προσφυγικό/μεταναστευτικό

Λογότυπο ΕΕΔΑ

Η ΕΕΔΑ ως ο εθνικός θεσμός προστασίας και προώθησης ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην προστασία των υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο της Διακήρυξης του ΟΗΕ για τους υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων της 8ης Μαρτίου 1999 (Απόφαση Γενικής Συνέλευσης ΟΗΕ Α/RES/53/144).


Η ΕΕΔΑ δίνει σήμερα στη δημοσιότητα Δήλωση για τους υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων που δραστηριοποιούνται σε προσφυγικά/μεταναστευτικά ζητήματα, λαμβάνοντας υπόψη: (α) πρόσφατες διαπιστώσεις και συστάσεις διεθνών και ευρωπαϊκών οργάνων προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως η Εισηγήτρια Ηνωμένων Εθνών για τους υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων μετά την πρόσφατη επίσκεψή της στην Ελλάδα, ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου σε σχετική δήλωσή του, η Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης και θεσμικά όργανα της ΕΕ στο πλαίσιο εξέτασης ζητημάτων του κράτους δικαίου στη χώρα μας, (β) πληροφορίες από τα μέλη της ΕΕΔΑ, του Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας και του Μηχανισμού Καταγραφής Άτυπων Αναγκαστικών Επιστροφών καθώς και στοιχεία που εισέφεραν οι οργανώσεις και φορείς της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων δικηγόρων και δημοσιογράφων σε επιμέρους συναντήσεις και ακροάσεις προσώπων και φορέων που συγκλήθηκαν στο πλαίσιο του Α’ και Γ΄ τμήματος της ΕΕΔΑ όπως ορίζει ο νόμος.

 

Διαβάστε εδώ τη Δήλωση της ΕΕΔΑ για τους υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Copyright © 2022 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.