Παγκόσμια Ημέρα Ρομά 2024

Η σημαία των Ρομά με το λογότυπο της ΕΕΔΑ στη γωνία της εικόνας
Σημέρα 8 Απριλίου τιμούμε και γιορτάζουμε με τις κοινότητες Ρομά, τη συμβολή τους στην ιστορία, στη γλώσσα, στην τέχνη και τον πολιτισμό της χώρας μας.
 
Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) από την ίδρυσή της παρακολουθεί τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι Ρομά δίνοντας έμφαση στην προστασία των δικαιωμάτων τους και στην ισότιμη πρόσβασή τους στην υγεία, στην εκπαίδευση, στη στέγαση και στην απασχόληση.
 
Η EEΔΑ έλαβε μέρος στη διαβούλευση για την Εθνική Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά 2021 – 2030, ενώ συμμετέχει στην «Συμβουλευτική Επιτροπή ΕΣΚΕ Ρομά 2021-2030», η οποία αποτελεί συμβουλευτικό όργανο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, ως προς την πορεία υλοποίησης, αξιολόγησης δεδομένων, αποτίμησης παρεμβάσεων και αναγκών αναθεώρησης της Εθνικής Στρατηγικής.
Στο πλαίσιο του θεσμικού της ρόλου και της αποστολής της, η ΕΕΔΑ τονίζει την ανάγκη λήψης μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών αντιτσιγγανισμού και την αποτελεσματική διερεύνηση περιστατικών διακρίσεων και ρατσιστικής βίας σε βάρος Ρομά πολιτών και παιδιών.
 
Παράλληλα, η ΕΕΔΑ προτείνει το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης καθώς και στοχευμένων δράσεων κοινωνικής ένταξης των Ρομά με στόχο την καταπολέμηση του αντιτσιγγανισμού και των διακρίσεων, την προώθηση της ισότιμης συμμετοχής τους στην κοινωνική και οικονομική ζωή καθώς και την καταπολέμηση και πρόληψη της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού των Ρομά.
Copyright © 2022 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.