Πρόσφατες μεταφράσεις Θεματικών Δελτίων του ΕΔΔΑ από την ΕΕΔΑ

Φωτογραφία από το εσωτερικό του ΕΔΔΑ

Στο πλαίσιο της πολυετούς και πολυεπίπεδης συνεργασίας της ΕΕΔΑ με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ), η Εθνική Επιτροπή μεταφράζει στα Ελληνικά τα Ενημερωτικά Δελτία του ΕΔΔΑ, τα οποία διατίθενται από τον επίσημο ιστότοπο του Δικαστηρίου. Επισκεφθείτε εδώ τη σχετική ιστοσελίδα του ΕΔΔΑ και διαβάστε στα ελληνικά τα Θεματικά Δελτία, μεταξύ άλλων, για τα Συνδικαλιστικά Δικαιώματα, για τη Μαζική Παρακολούθηση και για το Δικαίωμα Ψήφου των Κρατουμένων τα οποία επικαιροποιήθηκαν και μεταφράστηκαν πρόσφατα από την ΕΕΔΑ

Copyright © 2022 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.