Η ΕΕΔΑ στο Φόρουμ για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα του FRA στη Βιέννη

Γενικό πλάνο από την αίθουσα πραγματοποίησης του Φόρουμ

Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου εκπροσωπούμενη από τις κ.κ. Εύα Τζαβαλά και Κατερίνα Χαροκόπου, επιστημονικό προσωπικό της ΕΕΔΑ, πρόεδροι ομάδων εργασίας στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εθνικών Θεσμών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, συμμετείχε στο φετινό Φόρουμ για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα που διοργάνωσε ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (FRA) στη Βιέννη στις 11 και 12 Μαρτίου 2024. Το Φόρουμ συγκεντρώνει δεκάδες εκπρόσωπους κυβερνήσεων, διεθνών οργανισμών, πανεπιστημίων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών. Στο φόρουμ εξετάστηκαν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με ειδική αναφορά στις προκλήσεις που θέτουν η κλιματική αλλαγή, οι εξελίξεις στην τεχνολογία και οι απειλές που αντιμετωπίζει η δημοκρατία και ο δημόσιος χώρος.

Copyright © 2022 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.