Η ΕΕΔΑ χαιρετίζει την ψήφιση, με ευρεία πλειοψηφία, του σχεδίου νόμου για την ισότητα στον πολιτικό γάμο

Λογότυπο ΕΕΔΑ σε πολύχρωμο φόντο (ΛΟΑΤΚΙ+)

Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) χαιρετίζει την ψήφιση, με ευρεία πλειοψηφία, από την Ολομέλεια της Βουλής, του σχεδίου νόμου για την ισότητα στον πολιτικό γάμο, ως ένα σημαντικό βήμα για το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων στη χώρα μας, την αξιοπρέπεια και την ισότητα των πολιτών απέναντι στο νόμο. Η ΕΕΔΑ θα παρακολουθεί την εφαρμογή των διατάξεων και θα συνεχίσει με συνέπεια τις προσπάθειες για την διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης όλων των ΛΟΑΤΚΙ+ προσώπων και της αποτελεσματικής πρόληψης και καταπολέμησης όλων των έμφυλων διακρίσεων.

Copyright © 2022 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.