Συμβολή της ΕΕΔΑ στο OHCHR: βέλτιστες πρακτικές για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Το εξώφυλλο του κειμένου της ΕΕΔΑ προς το OHCHR

Η ΕΕΔΑ, σε συνέχεια του ψηφίσματος A//RES/76/170 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, απάντησε στην κλήση του Γραφείου της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (OHCHR) σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές μεταξύ των εθνικών θεσμών για τα ανθρώπινα δικαιώματα που έχουν υιοθετηθεί από τον Αύγουστο του 2022 και απέστειλε με ιδιαίτερη χαρά τη συνδρομή της. Στη συνδρομή περιλαμβάνονται λεπτομερώς τρεις βέλτιστες πρακτικές που έχει υιοθετήσει κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου και αποτελούν σημαντικά παραδείγματα για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτές οι πρακτικές περιλαμβάνουν τον Μηχανισμό Καταγραφής Άτυπων Αναγκαστικών Επιστροφών, την ανάληψη πρωτοβουλιών για την ευαισθητοποίηση σχετικά με την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της σε ευάλωτες ομάδες, καθώς επίσης και τις πολυεπίπεδες παρεμβάσεις της Επιτροπής για την ουσιαστική ισότητα των φύλων και την καταπολέμηση των έμφυλων στερεοτύπων.

 

Διαβάστε εδώ τη συμβολή της ΕΕΔΑ

Copyright © 2022 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.