Επιστολή της ΕΕΔΑ προς τον Γ.Γ. Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου

Λογότυπο ΕΕΔΑ

Επιστολή της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) προς τον Γενικό Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (ΥΜΑ) κο Πάτροκλο Γεωργιάδη σχετικά με τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του Υπευθύνου Προστασίας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στο ΥΜΑ καθώς και τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα της Ειδικής Επιτροπής για τη Συμμόρφωση με τα Θεμελιώδη Δικαιώματα. 

Copyright © 2022 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.