Παγκόσμια Ημέρα Ρομά: ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση, την υγεία και την απασχόληση

Σημαία Ρομά με λογότυπο ΕΕΔΑ

Παγκόσμια Ημέρα Ρομά

Ισότιμη πρόσβαση των Ρομά στην εκπαίδευση, την υγεία και την απασχόληση

 

Σήμερα, 8 Απριλίου,  Παγκόσμια Ημέρα Ρομά γιορτάζουμε τη γλώσσα, τις τέχνες, τον πολιτισμό και τη συμβολή των Ρομά στην ιστορία της χώρας.

Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) ως ο Εθνικός Θεσμός για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (ΕΘΑΔ), παρακολουθεί στενά από την ίδρυση της τα ζητήματα μεταχείρισης των Ρομά αποδίδοντας μεγάλη σημασία στην προώθηση και προστασία των δικαιωμάτων τους.  Η EEΔΑ έλαβε μέρος στη διαβούλευση για την Εθνική Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά 2021 – 2030, ενώ συμμετέχει στην Ομάδα Εργασίας για την Κοινωνική Προστασία και Ένταξη των Ρομά στο πλαίσιο υλοποίησης των σχετικών δράσεων. Παράλληλα συμμετέχει στην «Συμβουλευτική Επιτροπή ΕΣΚΕ Ρομά 2021-2030», η οποία αποτελεί συμβουλευτικό όργανο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, αναφορικά με την πορεία υλοποίησης, αξιολόγησης δεδομένων, αποτίμησης παρεμβάσεων και αναγκών αναθεώρησης της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά 2021 – 2030.

Παρά τις προσπάθειες σε εθνικό επίπεδο, η πρόοδος στα ζητήματα κοινωνικής ένταξης είναι πολύ αργή. Μεγάλο ποσοστό των Ρομά στερείται μέχρι σήμερα ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτική εκπαίδευση, υπηρεσίες υγείας, στέγη και απασχόληση.

Η ΕΕΔΑ εκφράζει την ανησυχία της για την αύξηση του αντιτσιγγανισμού στη χώρα μας και επισημαίνει την ανάγκη για άμεση λήψη μέτρων καταπολέμησης αυτού του φαινομένου. Ταυτόχρονα, υπογραμμίζει την ανάγκη αποτελεσματικής διερεύνησης περιστατικών διακρίσεων και ρατσιστικής βίας εις βάρος Ρομά πολιτών και παιδιών, τη διασφάλιση με νομικά και άλλα μέτρα της πρόληψης και κατοχύρωσης των δικαιωμάτων των θυμάτων και την απονομή χρηστής δικαιοσύνης, η οποία συγκαταλέγεται ανάμεσα στις βασικότερες πτυχές της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Η οικοδόμηση θετικών αναπαραστάσεων των Ρομά και η εξάλειψη των στερεοτύπων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, καθώς και η ευαισθητοποίηση σχετικά με την ιστορία και τον πολιτισμό των Ρομά μπορούν να συμβάλλουν θετικά  στην καταπολέμηση των ανισοτήτων.

Η πολιτεία θα πρέπει να διασφαλίσει την απρόσκοπτη, πραγματική και ουσιαστική συμμετοχή των Ρομά, ιδίως γυναικών και νέων, στην πολιτική ζωή της χώρας, στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των πολιτικών που τους αφορούν και στα όργανα λήψης αποφάσεων.

Copyright © 2022 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.