Παρατηρήσεις της ΕΕΔΑ επί της Εθνικής Έκθεσης που υποβλήθηκε σύμφωνα με την παρ.5 του παραρτήματος του Ψηφίσματος 16/21 του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών (HRC) ενόψει του 3ου Κύκλου Περιοδικής Αξιολόγησης (UPR) της Ελλάδας

Λογότυπο ΕΕΔΑ

Παρατηρήσεις της ΕΕΔΑ επί της Εθνικής Έκθεσης που υποβλήθηκε σύμφωνα με την παρ.5 του παραρτήματος του Ψηφίσματος 16/21 του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών (HRC) ενόψει του 3ου Κύκλου Περιοδικής Αξιολόγησης (UPR) της Ελλάδας, κατά την 39η συνεδρίαση του HRC (στα αγγλικά).

Copyright © 2022 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.