Κείμενο παρατηρήσεων της ΕΕΔΑ ενόψει της Οικουμενικής Περιοδικής Αξιολόγησης (Universal Periodic Review, UPR) του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, για την Ελλάδα

Κείμενο παρατηρήσεων της ΕΕΔΑ (στα αγγλικά) το οποίο υποβλήθηκε ενόψει της Οικουμενικής Περιοδικής Αξιολόγησης (Universal Periodic Review, URP) του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, για την Ελλάδα. Σημειώνεται ότι η Ελλάδα συμμετέχει στον 3ο Κύκλο Αξιολόγησης κατά την 39η Σύνοδο η οποία θα πραγματοποιηθεί από 1έως 12 Νοεμβρίου 2021.

Η πρώτη και η δεύτερη αξιολόγηση UPR για την Ελλάδα πραγματοποιήθηκαν το 2011 και το 2016 αντίστοιχα.  

Copyright © 2022 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.