Ομάδες Εργασίας του ENNHRI
Επικοινωνία

Η ΕΕΔΑ συμμετέχει στην Ομάδα Εργασίας για την Επικοινωνία του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εθνικών Θεσμών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ENNHRI). Στην Ομάδα Εργασίας συμμετέχουν μέλη που εκπροσωπούν πάνω από 20 Εθνικούς Θεσμούς Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΘΑΔ). Η Ομάδα λειτουργεί ως μια πλατφόρμα για την ανταλλαγή γνώσεων, ορθών πρακτικών και προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι ΕΘΑΔ στην επικοινωνία και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Ομάδα Εργασίας συμμετέχει επίσης σε κοινές συναντήσεις με άλλες Ομάδες Εργασίας του ENNHRI για τη βελτίωση της συνοχής ανάμεσα στις επιμέρους πολιτικές και τις επικοινωνιακές στρατηγικές και πρακτικές του Δικτύου.

Στην τελευταία συνάντηση της Ομάδας Εργασίας (Βρυξέλλες, 21.5.2019) μεταξύ των βασικών θεμάτων ήταν η εξέταση της επικοινωνιακής στρατηγική του ENNHRI για την περίοδο 2018-2021 και ο προγραμματισμός της συλλογικής δουλειάς της Ομάδας Εργασίας για το επόμενο διάστημα. Η Ομάδα Εργασίας για την Επικοινωνία συμμετείχε και στο Workshop του ENNHRI με θέμα “Communicating Economic and Social Rights” από κοινού με την Ομάδα Εργασίας για τα Οικονομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα (Βρυξέλλες, 22.5.2019). Ήταν η πρώτη φορά που δύο Ομάδες Εργασίας του ENNHRI πραγματοποίησαν από κοινού συνάντηση, φέρνοντας στον ίδιο χώρο ανθρώπους από το χώρο της επικοινωνίας και της πολιτικής, προκειμένου να διερευνήσουν μαζί τις προϋποθέσεις προώθησης ενός θετικού αφηγήματος για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ευρώπη.

Την ΕΕΔΑ εκπροσωπεί στην Ομάδα Εργασίας ο Διονύσης Γιακουμέλος, Υπεύθυνος Επικοινωνίας και μέλος του Διοικητικού Προσωπικού της ΕΕΔΑ.

Σχετικοί Σύνδεσμοι:


ENNHRI: Communicating Human Rights

Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε: «Δέκα κλειδιά για την αποτελεσματική επικοινωνία και προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων»

Copyright © 2022 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.