Επίσκεψη στα ξενοδοχεία ‘Κρυστάλ’, ‘Ριβολί’ και ‘Παλμύρα’, όπου έχουν μεταστεγαστεί τρόφιμοι του ΨΝΑ (Δαφνίου) μετά από τον καταστροφικό σεισμό του 1999 (11/8/2004 & 20/9/2004)

Copyright © 2022 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.