Παρατηρήσεις της ΕΕΔΑ ενόψει της εξέτασης της 27ης Ελληνικής Έκθεσης για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη (Άρθρα 3, 11, 12, 13 και 14) και της 11ης Ελληνική Έκθεση για την εφαρμογή του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη (Ά

Copyright © 2022 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.