Ψήφισμα για την οδηγία της ΕΕ περί επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και νέων μέτρων πάταξης της τρομοκρατίας

Copyright © 2022 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.