Σημείωμα της ΕΕΔΑ επί του Σχεδίου Νόμου για το απόρρητο των επικοινωνιών, την κυβερνοασφάλεια και την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών

Λογότυπο ΕΕΔΑ

Σημείωμα της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) ενώπιον της Βουλής των Ελλήνων, επί του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του Υπουργού Επικρατείας: «Διαδικασία άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών, κυβερνοασφάλεια και προστασία προσωπικών δεδομένων πολιτών».

Copyright © 2022 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.