Έκθεση της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου για την κατάσταση των δικαιωμάτων των μεταναστών στα σύνορα

Σήμερα η Ομάδα Εργασίας που είχε συσταθεί πριν από 4 μήνες από Ευρωβουλευτές για τον έλεγχο του Frontex δημοσίευσε τα (μη) ευρήματά της για άμεση εμπλοκή του Οργανισμού σε περιστατικά επαναπροωθήσεων στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. Διαπίστωσε, ωστόσο, ελλείψεις στον τρόπο αντιμετώπισης περιστατικών που περιήλθαν σε γνώση του Οργανισμού. Η λογοδοσία για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ παραμένει μια σημαντική παράμετρος της αποτελεσματικής προστασίας αυτών. Η Έκθεση της ΕΕΔΑ που δημοσιεύθηκε σήμερα για την κατάσταση των δικαιωμάτων των μεταναστών στα σύνορα περιέχει ένα εκτενές κεφάλαιο (Κεφ. 4) για τη λογοδοσία στα σύνορα.

 

Έκθεση της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) για την κατάσταση των δικαιωμάτων των μεταναστών στα σύνορα

Περίληψη της Έκθεσης της ΕΕΔΑ για την κατάσταση των δικαιωμάτων των μεταναστών στα σύνορα

Σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο της Έκθεσης

 

  

 

 

 

Copyright © 2022 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.