Απόφαση σχετικά με το ζήτημα της ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης για τους ανιθαγενείς, μέλη της μειονότητας της Θράκης και άλλων ειδικών κατηγοριών αλλοδαπών

Copyright © 2022 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.