Συνεισφορά της ΕΕΔΑ στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ για τη διαδικασία κατάρτισης καταλόγου θεμάτων ενόψει της εξέτασης της χώρας

Λογότυπο ΕΕΔΑ

Συνεισφορά της ΕΕΔΑ στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ για τη διαδικασία κατάρτισης καταλόγου θεμάτων ενόψει της εξέτασης της χώρας (adoption of List of Issues prior to Reporting, LoIPR)

Copyright © 2022 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.