Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες-Προβλήματα στην εφαρμογή της

Απόφαση ΕΕΔΑ «Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες-Προβλήματα στην εφαρμογή της»

Copyright © 2022 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.