Δήλωση ΕΕΔΑ για τη Διασφάλιση της έγκαιρης έναρξης του σχολικού έτους 2017-2018

Δήλωση ΕΕΔΑ για τη Διασφάλιση της έγκαιρης έναρξης του σχολικού έτους 2017-2018 για τα παιδιά με αναπηρίες και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Copyright © 2022 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.