ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Η ΕΕΔΑ αποτελεί το ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο της Πολιτείας σε θέματα προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. 

Έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με τις Αρχές των Παρισίων, των Ηνωμένων Εθνών.

UN Human Rights Council

Δήλωση του Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα του ΟΗΕ μετά το πέρας της Αποστολής στα όργανα της ΕΕ (Βρυξέλλες, 30.5.2016-3.6.2016) – «Η οικονομία πρέπει να εξυπηρετεί τον άνθρωπο, όχι αντίστροφα»

Συμμετοχή της ΕΕΔΑ στην συνάντηση του ENNHRI με τον Ανεξάρτητο Εμπειρογνώμονα του ΟΗΕ για τις επιδράσεις του εξωτερικού χρέους και των λοιπών διεθνών οικονομικών υποχρεώσεων των Κρατών στην πλήρη απόλαυση των δικαιωμάτων του ανθρώπου, ιδίως των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών, κ. Juan Pablo Bohoslavsky (Βρυξέλλες, 30.5.2016)

Έκθεση του Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα του ΟΗΕ για την Ελλάδα (A/HRC/31/60/Add.2)

 


 

Συμβούλιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ΟΗΕ: Οικουμενική Περιοδική Αξιολόγηση της Ελλάδας, Δεύτερος Κύκλος (UPR-Greece, 2nd cycle)

 

Κατατεθέντα κείμενα και οπτικοακουστικό υλικό (3.5.2016)


Επίσκεψη στην Ελλάδα του Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα του ΟΗΕ για τις επιδράσεις του εξωτερικού χρέους και των λοιπών διεθνών οικονομικών υποχρεώσεων των Κρατών στην πλήρη απόλαυση των δικαιωμάτων του ανθρώπου, ιδίως των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών, κ. Juan Pablo Bohoslavsky:

Συμβολή της ΕΕΔΑ ως Εθνικού Θεσμού Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (2.12.2015)

Δήλωση του Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα του ΟΗΕ μετά το πέρας της Αποστολής: Τα ανθρώπινα δικαιώματα θέτουν περιορισμούς στο πρόγραμμα προσαρμογής - Ελάφρυνση του χρέους για ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς στην Ελλάδα (8.12.2015) [ ελληνικά αγγλικά ]

Μάθε για την ΕΕΔΑ

 


  

Οδηγίες προς εκπαιδευτικούς για την καταπολέμηση της μισαλλοδοξίας και των διακρίσεων εναντίον των Μουσουλμάνων : Η αντιμετώπιση της ισλαμοφοβίας μέσα από την εκπαίδευση, 2014

 Άσυλο και Μετανάστευση

  • GR
  • EN

  


Η Εθνική Επιτροπή των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) στη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικα- στηρίου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ)

(Ενημέρωση έως Φεβρουάριο 2017)


Κατάλογος αποφάσεων του ΕΔΔΑ κατά Ελλάδος 

(Ενημέρωση έως Φεβρουάριο 2017)


Yποβολή προσφυγής στο ΕΔΔΑ: Πληροφορίες από το Δικαστήριο στα Ελληνικά 


Μεταρρύθμιση ΕΔΔΑ: Συμβολή ΕΔΕΘΑΔ (2014)


ΕΔΔΑ:Αποφάσεις-Θέσεις ΕΕΔΑ


http://www.nchr.gr/images/pdf/nea_epikairothta/ECHR.jpg

H EEΔΑ μεταφράζει στα Ελληνικά Ενημερωτικά Δελτία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) Σε συνεργασία με το ΕΔΔΑ, τα Ενημερωτικά Δελτία στα Ελληνικά διατίθενται από την επίσημη ιστοσελίδα του Δικαστηρίου (Ioύνιος 2016) 

Μετανάστες υπό κράτηση

Μέτρα Λιτότητας

Εμπορία ανθρώπων

Υποθέσεις «Δουβλίνο»

Δικαιώματα των παιδιών

Ζητήματα ταυτότητας φύλου

Συνδικαλιστική ελευθερία

Joomla templates by Joomlashine